Yıldızlar SSS Holding Elazığ’ın Maden ilçesinde Ferrokrom tesisi kurmak için start verdi. Projenin bitimiyle 4 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Yıldızlar SSS Holding, Elazığ’a ikinci bir ferrokrom tesisi kurmak için  start verdi. İlk aşamada  holding  2019 yılının ikinci yarısında  Maden ilçesine bağlı Örtülü köyü mevkiinde krom konsantre tesisinin temelini atacak. İlk etap da 250 kişinin çalışacağı bu tesiste 5 yıl içinde  yapılacak 125 Ton/Yıl ve 300 Ton/Yıl kapasiteli iki ayrı Ferrokrom tesisleri ile  ocaklarda , krom tesislerinde …

Maden Kanunu’ndaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190228-6.htm Maden Kanunu’nun amaçları arasına madenlerin “milli menfaatlere uygun  olarak ” aranması ibaresi eklendi. Ayrıca “Maden İşletme Faaliyetleri”,  “Madencilik Faaliyetleri”, “Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı” ve “Teknik Eleman”  tanımları yapıldı. Kanunla “Maden Hakları”; madenlerin aranması, bulunması, görünür  rezervinin geliştirilmesi ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden  yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara maddi imkanlar tanınması olarak ifade  edildi. …

Maden Kanunu’nda Değişiklik Teklifi Genel Kurulda Kabul Edildi

Maden Kanunu ile bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı Kanunla, MTA’nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanınıyor EÜAŞ, ihtiyaç duyulması halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin …

Maden Sahaları İhaleye Edilecek

Maden sahalarının ihale edilmesi ile ilgili ilan 6 Şubat 2019 tarih ve 30678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 165 adet II. grup, 1 adet I(b) grubu, 5 adet II(b) grubu, 2 adet III. …

Daimi Nezaretçilik İle İlgili Önemli Duyuru

http://www.mapeg.gov.tr/Duyurular/daimi_nezaretci_bilgilendirme.aspx Görüntüleme: 123

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1410) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu

Komisyonun verdiği ve Genel Kurula gönderilecek olan değişiklikler işlenmiş metne https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss41.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. Görüntüleme: 67

Maden Kanunu’nda Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

TBMM Komisyonunda daimi nezaretçi ve teknik elemana uygulanması düşünülen cezalar ilk seferde 1000 tl ikincide 5000 tl olarak değiştirildi. Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik yapan kanun teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi. 10.01.2018 komisyon tutanağı https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2259 Teklifle, MTA’nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama …

“Maden Mühendisleri meslekten uzaklaşır”

CHP Adana Milletvekili ve Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi, jeoloji yüksek mühendisi Müzeyyen Şevkin, 7 Ocak’ta alt komisyonda görüşülecek Maden Kanunu Ve Bazı Kanun İle Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Teklifin sektöre ve madencilik dünyasına tam anlamıyla hizmet etmediğini söyledi. Maden Kanunu’nun 2002 yılından bugüne 4’ü köklü olmak üzere …

2019 YILI MALİ BİLGİ ve DUYURULARI

http://www.mapeg.gov.tr/maliDenetim.aspx Görüntüleme: 159