• https://www.facebook.com/cdarende
  • https://plus.google.com/u/0/+CihangirDarende/posts
  • https://twitter.com/TurkishMining


Üyelik Girişi
Takvim
Saat

SMM-SMMH-DAİMİ NEZARETÇİ Formları

SMM-SMMH-DAİMİ NEZARETÇİ Formları ve MİGEM Duyuruları


 

DAİMİ NEZARETÇİ GÖREVLENDİRMELERİNDE İSTENİLEN BELGELER;

-           Ruhsat sahibinin daimi nezaretçi görevlendirmesi yaptığı Maden Mühendisinin ismini bildiren Yönetmelik ekinde verilmiş daimi nezaretçi görevlendirme bildirimi (Ek Form-21),

-           Daimi nezaretçinin Diploması veya çıkış belgesi, (noter tasdikli)

-           Daimi nezaretçinin oda sicil belgesi, (oda onaylı)

-           Daimi nezaretçinin imza sirküsü aslı,

-           Ruhsat sahibi imza sirküsünün aslı veya daha önceden aslı Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

-           Ruhsat sahibi adına Vekil kişilerin yapacağı atamalarda;

       -Ruhsat sahibinin daimi nezaretçi görevlendirmesi yapabileceğine dair vekaletname aslı,

       -Ruhsat sahibi imza sirküsünün aslı veya daha önceden aslı Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

       -Vekil imza sirküsünün aslı veya Genel Müdürlüğümüze verilmiş ise fotokopisi,

 

-           (Daimi nezaretçi olarak görevlendirileceklerin başka bir sahada teknik veya daimi nezaretçi olarak atanmamış olmaları gerekmektedir. )

-           (Daimi nezaretçi atama ve ayrılma bildirimleri ruhsat sahibince yapılmakta veya ruhsat sahibinin noter tasdikli vekaletyetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişilerce yapılmaktadır. )

 

DAİMİ NEZARETÇİ GÖREVİNİN SONA ERMESİ DURUMUNDA;

 

-           Daimi nezaretçinin istifa ve azillerinin Genel Müdürlüğe on beş gün içinde bildirilmesi zorunludur.

-           Ruhsat sahibi, daimi nezaretçinin işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini Genel Müdürlüğe bildirir.

 

-           (Daimi nezaretçi atama ve ayrılma bildirimleri ruhsat sahibince yapılmakta veya ruhsat sahibinin noter tasdikli vekaletyetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişilerce yapılmaktadır. )

 

 

-       (-Daimi nezaret görevi; işveren ile yapılan sözleşmenin feshedilerek ruhsat sahibinin azletmesi, ruhsatların iptali, terki, devri, intikali, tescili (ruhsat sahibi ünvan değişikliklerinin sicil kayıtlarına tescili hariç), ruhsatın birleştirilmesi, daimi nezaretçinin istifası veya ölümü halinde sona erer. Bu gibi durumlarda ruhsat sahibi tarafından daimi nezaretçi atanması şartlarının oluşması durumunda en geç bir ay içinde daimi nezaretçinin görevlendirilmesi zorunludur. Yeni daimi nezaretçi istihdam edilerek görevlendirilinceye kadar teknik ve emniyet yönünden meydana gelecek tüm olaylarda sorumluluk ruhsat sahibine aittir.

-       -Daimi nezaretçinin istifa ve azillerinin Genel Müdürlüğe on beş gün içinde bildirilmesi zorunludur. Aksi halde tarafların sorumluluğu devam eder. Bu süreden sonra üretim faaliyetlerine devam edilmesi halinde teminat irat kaydedilir.

-       -Şartların oluşması durumunda daimi nezaretçi istihdam edilerek, görevlendirmeleri gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. Daimi nezaretçi görevlendirilmesi halinde faaliyete izin verilir.)

 

TEKNİK NEZARETÇİLİKTEN İSTİFA İŞLEMİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÖRNEK İŞLEM BELGELERİ

 ...............................................

YAPILACAK İŞLEM SIRASI

 

  1. EK FORM 14 DOLDURULACAK
  2. İŞYERİ İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ VE GENEL ÖNLEMLER İLE İLGİLİ ÖNERİ DÖKÜMANI HAZIRLANACAK
  3. BU BELGELERİ EĞER RUHSAT SAHİBİ FİRMAYA İMZALATMA İMKANINIZ ORTADAN KALKTIYSA İSTİFA ETTİĞİNİZİ BELİRTEN BİR İHBARNAMEYİ VE EK FORM 14 İLE ÖNERİLERİ NOTERDEN TEKNİK NEZARETÇİLİK YAPTIĞINIZ FİRMANIN KANUNİ ADRESİNE  GÖNDERMESİNİ İSTEYİN..(Adresi MİGEM den 0312 212 80 00/1272 nodan ÖĞRENMENİZDE FAYDA VARDIR.)
  4. ÜCRETİNİZİ ALDIYSANIZ İBRANAMENİZİ YAZIP İMZALAYINIZ -Alttaki linkten örneğini indirebilirsiniz.
  5. BÜTÜN BU BELGELERİ  VE İSTİFA DİLEKÇENİZİ MİGEME TAAHÜTLÜ VEYA KARGO İLE GÖNDERİNİZ.(BİR KOPYASINIDA KENDİNİZDE SAKLAYINIZ)

 

BU ŞEKİLDE İSTİFA EDİLİRSE 1 YIL CEZASI ALMAZSINIZ ANCAK YIL İÇİNDE EN FAZLA 3 ADET YENİ ATAMA YAPILIR.

EĞER PARANIZI ALAMADIYSANIZDA KANUNİ TAKİBAT YAPTIRMAYIDA UNUTMAYIN! 

 TEKNİK NEZARETÇİ DEFTERİ

 

 

 

         Maden Kanunu ve Yönetmelik hükümleri gereği Teknik Nezaretçi Defteri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

          Teknik nezaretçi defteri: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı ve ruhsat sahibi/vekili ile birlikte imzaladığı defterdir.

Ø   Teknik Nezaretçi Defterinin noter onaylı olması gerekmektedir.

Ø   Teknik Nezaretçi defterinin muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine aittir.

Ø   Teknik nezaretçi, atandığı ve sorumlu olduğu ruhsat sahasının faaliyetlerini ve üretimlerini on beş günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine rapor etmek zorundadır.

Ø   Teknik nezaretçi defterinin, teknik nezaretçi ve ruhsat sahibince veya vekilince birlikte imzalanması zorunludur. (İmza ile birlikte Adı Soyadı veya Kaşesi de eklenmelidir.)

Ø   Defterin ibraz edilmemesi, defterin imzalanmaması veya (Yönetmelik ekinde verilmiş olan)EK-4’te belirtilen şekilde düzenli tutulmaması halinde, ruhsat sahibine on yıl süreli işletme ruhsatları için belirlenen yıllık işletme ruhsat harcı tutarında idari para cezası uygulanır.

Ø   Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hammadde üretim izin sahalarında yükleniciler marifeti ile çalışılması ve teknik nezaretçi atama belgesinde yüklenicinin de imzasının bulunması halinde, yüklenici firma yetkilileri teknik nezaretçi defterlerini teknik nezaretçi ile birlikte imzalar. Aksi takdirde uygulanacak idari para cezası yüklenici tarafından ödenir.

Ø   Eksiklik ve aksaklıkların, öneri ve önlemlerin Teknik Nezaretçi Defterine rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunların yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.

Ø  Teknik nezaretçi, atandığı ve sorumlu olduğu ruhsat sahasında faaliyetlere ara verilmiş (üretim, sevkiyat v.s) olması durumunda da, can ve mal güvenliği ile ilgili ruhsat sahasını on beş günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine rapor etmek zorundadır. (Sahada madencilikle ilgili herhangi bir faaliyet olmadığı dönemlerde sahayı on beş günde en az bir defa denetleyerek, can ve mal emniyeti kapsamındaki tespit ve önerilerini teknik nezaretçi defterine rapor etmesi yeterlidir.)

Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız

21.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SMMH Yönetmeliği ve Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurularda kullanılacak formlar: