PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME! PATBİS PROGRAMI!

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME! PATBİS PROGRAMI!

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!

PATBİS PROGRAMI!

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Patlayıcı Madde İşlemleri Şube Müdürlüğü tarafından sivil amaçlı kullanılan patlayıcı maddelerin üretiminden, depolanmasından, taşınmasından ve sarf edilmesine kadar geçen tüm süreçleri anlık izleyebilmek için PATBİS programı geliştirilmiştir. Bu program ile herhangi bir üretici tarafından üretilmiş olan patlayıcı maddenin kime satıldığı, hangi depoda bulunduğu veya kullanılmış ise ne zaman nerede kullanıldığı gibi bilgilere anlık olarak ulaşılabilmesi hedeflenmektedir. Eylül 2018 ayında ön testi yapılmış olan programın 2019 yılı ortalarında hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Bu programın üreticiler ve kullanıcılar açısından bazı gereklilikleri olacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16.08.2018 tarihinde üreticilere bilgilendirme yapılmıştır. Yeni sistemin uygulanabilmesi için patlayıcı maddeyi kullanan firmalardan bazı gereklilikleri yerine getirmesi istenecektir. Firmalar ateşleme işini yapacak ateşçilerini sisteme kaydettirmek üzere Emniyet makamlarına bildirecekler ve sisteme kaydı yapılan bu ateşleyicilere kullanıcı adı ve şifre verilecektir. Kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girecek olan ateşleyiciler, kullandıkları patlayıcı madde miktarlarını, ne kadarının arta kaldığını, tek seferde kullanılan miktarları, deposuna götürülecek patlayıcıların şirketin hangi deposuna götürüleceği gibi bilgileri sisteme girmekle yükümlü olacaklardır. Sistemde kaydı olmayan ateşleyicilere kullanıcı adı ve şifre verilmeyeceğinden kullanım bilgileri sisteme girilmeyen ruhsat sahibi firmalar, patlayıcı madde satın alma aşamasında sıkıntı yaşayacaktır. Bu nedenle firmaların, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildikten sonra ateşleyicilerini Emniyet makamlarına bildirerek girişlerini yaptırmaları, ateşleyicilerine kullanıcı adı-şifre almaları ve ateşleyicilerin kullanım bilgilerini zamanında sisteme girmeleri sistemin sağlıklı çalışması için önemli olacaktır.

Bu yeni gelişmeyle ilgili olarak, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Patlayıcı Madde İşlemleri Şube Müdürlüğü tarafından bölgesel eğitimler düzenlenerek ateşleyicilere ve nakilcilere eğitim verilecektir. Bu konudaki gelişmeler ve eğitimler hakkında meslektaşlarımız bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ekim 2018, Ankara

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin