AGÜB Dört Maddelik Acil Eylem Planını Bakanlıklara Sunmak Üzere TOBB’ye İletti

AGÜB Dört Maddelik Acil Eylem Planını Bakanlıklara Sunmak Üzere TOBB’ye İletti

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) yaşanan ekonomik problemlerin sektöre olan etkilerini azaltmak, agrega üreticilerinin varlığını devam ettirebilmeleri adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ekonomiden sorunlu bakanlıklara ulaştırılmak üzere dört maddelik bir acil eylem planı hazırlayarak TOBB’a ilettiğini açıkladı. AGÜB Başkanı Şevket Koruç’un konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede dört maddelik acil eylem planında şu maddeler yer aldı:

  • Sektörde faaliyet gösteren ya da göstermeyi planlayan yatırımcıların önünü açabilmek adına, ruhsat hukuku ile ilgili resmi işlemlerin hızlandırılması, işlemlerin sonuçlandırılmasını geciktiren güvenlik soruşturmalarının resmi başvuru yapılması beklenmeksizin kurumlar tarafından düzenli periyotlarda gerçekleştirilmesi, MİGEM’in her resmi işlem öncesinde talep ettiği “borcu yoktur” yazısının talep edilmemesi.
  • Üreticilerimizin sabit maliyetlerinin minimize edilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması adına, orman arazi izin bedellerinin düşürülmesi, devlet hakkı ve arazi tahsis bedellerinin 1 yıllık süreçte eşit taksitlerle tahsil edilmesi.
  • Her ay sonunda yapılan KDV ödemelerinin geçici vergi dönemlerinde tahsil edilmesi.
  • İşletmelerin üretimlerine devam edebilmeleri adına ruhsat sahalarında bulunan sabit tesislere haciz işlemi uygulanmaması adına gerekli yasal düzenlemelerin acil olarak yapılması.

http://madencilikturkiye.com/agub-dort-maddelik-acil-eylem-planini-bakanliklara-sunmak-uzere-tobbye-iletti/

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin