Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce, Muğla’daki 4 boksit sahası ihale edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce, Muğla’daki 4 boksit sahası ihale edilecek.

Söz konusu ihaleye ilişkin ilan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, hukuki durumu netleşen ve Muğla ili dahilinde bulunan 4 boksit sahası, saflaştırılmış (yüzde 99 ve üzeri) alüminyum metalini elde etmek için asgari yıllık 40 bin ton kapasiteli tesis kurulması şartı ile ihaleye çıkarıldı.

Söz konusu sahalar 15 Ocak 2019’da Maden Kanunu 30’uncu maddesine göre ihale edilmek üzere, bugünden itibaren en az 15 gün süre ile Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilecek.

İstekliler başvurularını ihalenin yapılacağı tarihte saat 13.30 ile 14.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü konferans salonunda ihale komisyonuna doğrudan yapabilecek. Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerde verilecek teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin