Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi TBMM’de

Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi TBMM’de

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Kanun teklifi 7 Aralık 2018 itibarıyla Ak Parti tarafından TBMM’ye verilmesiyle gerekçeler de belli oldu.

Kanun teklifi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurt dışında faaliyet göstermek için kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetlerinin dışında işletme faaliyetinde bulunma imkanına kavuşturulması ve bu şirketlerin piyasa şartlarında hareket etmek amacıyla Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde muafiyet ve istisnalar getirilmesi, söz konusu şirketlerde alanında uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de çalıştırılmasına imkan tanınması amaçlanıyor.

Maden Kanunu değişikliği kanun teklifi ile enerji arz güvenliğinin önemli bir bölümünü karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak üzere kurulacak olan tesislerin Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı içinde nükleer santral işletenler ile nükleer santral dışındaki tesis ve uygulamalarda radyoaktif atık üreten kişilerin radyoaktif yönetimi ve işletmeden çıkarma özel hesaplarına yapacakları ödemelerin tahsilatı ile özel hesaplar adına tahsil edilen gelirlerin amacı dışında kullanılmayacağı hüküm altına alınıyor.

Türk Petrol Kanunu ve Maden Kanunu kapsamında verilecek cezalara karşı başvurulacak yargı yeri idare mahkemeleri olacak şekilde düzenleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde ilave kapasite artışı yapılmasının önünün açılması ile maliyet baskısının tüketicilere yansıtılmasının önüne geçiliyor. Kanun teklifi tam metni için TIKLAYINIZ.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin