2/1410 ESAS NOLU, MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ HAKKINDA SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ