Maden Kanunu’ndaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

Maden Kanunu’ndaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190228-6.htm

Maden Kanunu’nun amaçları arasına madenlerin “milli menfaatlere uygun  olarak ” aranması ibaresi eklendi. Ayrıca “Maden İşletme Faaliyetleri”,  “Madencilik Faaliyetleri”, “Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı” ve “Teknik Eleman”  tanımları yapıldı. Kanunla “Maden Hakları”; madenlerin aranması, bulunması, görünür  rezervinin geliştirilmesi ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden  yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara maddi imkanlar tanınması olarak ifade  edildi. Önemli bir kamu geliri olan ruhsat bedeli ve devlet hakkının hukuki  statüleri yeniden düzenlenerek, madenlerden alınacak ruhsat bedeli ve devlet  hakkı oranları revize edildi. Maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme  yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım “devlet hakkı” olacak. Taban bedelinin, ruhsatın yürürlükte kaldığı takvim yılı sayısı, maden  grubu, cinsi ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılıp,  tablolarda gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl ocak ayının sonuna kadar;  arama ruhsatlarında tamamı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğün bütçesine ve  işletme ruhsatlarında ise yüzde 30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını sağlamak  üzere teminat olarak, yüzde 20’si Genel Müdürlüğün bütçesine, yüzde 50’si ise  genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına  ruhsat bedeli yatırılacak. Madenlerin aranması ve işletilmesi için yönetmelikte belirtilen usul  ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından ruhsat verilecek.

u’nun amaçları arasına madenlerin “milli menfaatlere uygun  olarak ” aranması ibaresi eklendi. Ayrıca “Maden İşletme Faaliyetleri”,  “Madencilik Faaliyetleri”, “Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı” ve “Teknik Eleman”  tanımları yapıldı. Kanunla “Maden Hakları”; madenlerin aranması, bulunması, görünür  rezervinin geliştirilmesi ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden  yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara maddi imkanlar tanınması olarak ifade  edildi. Önemli bir kamu geliri olan ruhsat bedeli ve devlet hakkının hukuki  statüleri yeniden düzenlenerek, madenlerden alınacak ruhsat bedeli ve devlet  hakkı oranları revize edildi. Maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme  yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım “devlet hakkı” olacak. Taban bedelinin, ruhsatın yürürlükte kaldığı takvim yılı sayısı, maden  grubu, cinsi ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılıp,  tablolarda gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl ocak ayının sonuna kadar;  arama ruhsatlarında tamamı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğün bütçesine ve  işletme ruhsatlarında ise yüzde 30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını sağlamak  üzere teminat olarak, yüzde 20’si Genel Müdürlüğün bütçesine, yüzde 50’si ise  genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına  ruhsat bedeli yatırılacak. Madenlerin aranması ve işletilmesi için yönetmelikte belirtilen usul  ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından ruhsat verilecek.

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin