Aylar: Nisan 2019

Ruhsat ve İzin Sahipleri ile YTK’ların Dikkatine

Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi (e-Maden) Uygulaması kapsamında İşletme Faaliyet Raporu (İFR) beyan, düzenleme ve onaylama işlemlerinde kalitenin, hızın, şeffaflığın artırılması, süreç standardizasyonunun sağlanması, bürokrasinin azaltılarak sektör memnuniyetinin artırılması hedefleri ile ilgili hizmetler 09.04.2019 tarihi itibariyle hizmete sunulmuştur. Mevzuat kapsamında Genel Müdürlüğümüze beyan edilmesi gereken İşletme Faaliyet Raporlarının tüm olası durumları için e-Maden Uygulaması …

2018 Yılı Ocak Başı Satış Fiyatları

Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine Bilindiği üzere 3213 sayılı Maden Kanununun 14. maddesinin 2. fıkrasında “Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması hâlinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet Hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait …