Duyurular

———————————————————————————————————————————————————-

21 Eylül 2017 tarihli Maden Yönetmeliğinin 126. ve Geçici 6. maddelerinin üçüncü fıkraları kapsamında, maden işletmelerinde denetim ve üretim faaliyetlerinde en az beş yıl çalışan maden mühendisleri için düzenlenen Daimi Nezaretçi Sertifikalarının 11. Listesi ve bugüne kadar düzenlenen sertifikalara ait tam liste ekte yer almaktadır.
Daimi Nezaretçi Sertifikaları, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) Eğitim ve Sertifikasyon Koordinatörlüğünden (8. Kat, 805 no;lu oda) imza karşılığında hak sahiplerince veya imzalı dilekçeleri ile vekâlet verecekleri kişilerce teslim alınabilecektir. Vekâletlerde Noter onayı şartı aranmamaktadır.

11. Liste

Tam Liste

—————————————————————————

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ın twitter paylaşımlarından @MithatCansiz

 

  • Mülga MİGEM bünyesinde daha önce yayınlanmış 500’e yakın iç genelge, komisyon kararı ve genel müdürlük olurları birleştirilerek tek bir uygulama esası oluşturulmasına yönelik “Çatı İç Genelge” çalışması tamamlanmıştır.
  • Yayınlanmasında son aşamaya gelinen yönerge ile kurum içi uygulamalarda yeknesaklık sağlanacak ve uygulamalarda bulunan karmaşıklık sona erecektir.
  • MAPEG tarafından ruhsat sahaları denetimi ve tetkiki sırasında yapılan uygulamaların yeknesak hale getirilmesi amacıyla hazırlanan “Mahallinde Tetkik Usul ve Esasları” kitapçığı hazırlama çalışmasında son aşamaya gelinmiştir.
  • Bu çalışma ile tetkik görevlileri aynı konularda aynı işlemleri yapacak ve kurumsal denetim açısından tek göz oluşumu sağlanacaktır.